IP-dataoverføring er den siste metoden for bildeoverføring som brukes i overvåkingssystemer.

Det har utvilsomme fordeler og forsprang over HD-TV-systemet.

Ett av dem er bedre bildekvalitet og muligheten til å bruke kameraer med høyere oppløsning (HD-TV – en maksimal størrelse på 8 MB).
IP-kameraer har mange funksjoner som ikke er tilgjengelige for HD-TV, for eksempel ansiktsskanning eller skanning av nummerskilt. Disse informasjonene blir lagret i systemet.

IP-systemet er en ny løsning og har ikke unngått noen «feil fra ungdomstiden», som vi håper vil bli løst.
HD-TV er den nyeste videooverføringsteknologien med koaksialkabel, som kan gi samme bildekvalitet som IP (med samme parametere) mens prisen kan være to ganger lavere.

Bildet kan sendes over en betydelig avstand på 500 meter uten behov for å forsterke signalet.
Det er ingen forsinkelser i bildeoverføring, som kan finne sted ved IP.
Det belaster ikke datanettet slik som det gjør når du bruker IP.
Et vanlig problem ved IP-overvåking er «forsvinning av kamera», Det skjer når den IP-adressen som er tildelt til et gitt kamera, erstattes av en annen enhet som blir koblet til datanettverket, for eksempel en skriver.
Derfor, basert på den omfattende erfaringen som vi oppnådde under installasjon og drift av overvåkningskameraer, tilbyr selskapet vårt en optimal løsning som tilfredsstiller alle forventningene til overvåkingssystemet, uavhengig av om du bruker IP- eller HD TV-teknologien.